Struktur GKM

Ketua Gugus Kendali Mutu

Chanda Paramitha Bherty, S.Keb.Bd., M.Keb

 

Anggota :

Rini Hayu Lestari, SST, M.Kes